Cốp pha tiêu chuẩn

Cốp pha tiêu chuẩn

Cốp pha tiêu chuẩn là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền, thành cốp pha được dập liền với mặt tạo độ cứng tốt.

Sản phẩm đa dạng có kích thước chiều rộng từ 100,150,200,250,300mm và chiều dài từ 600,900,1200,1500mm. Các tấm được đột lỗ theo tiêu chuẩn và có thể lắp lẫn với nhau.

Lỗ liên kết D14 được đột theo tiêu chuẩn

Mặt và thành được dập từ nguyên tấm, có gờ nên khi lắp ghép tạo độ khít cao.